Avikaila Sopoitulagi Tilialo

Avikaila Sopoitulagi Tilialo (Sopo) is a primary school teacher in South Auckland, New Zealand teaching bilingual Sāmoan. A fluent speaker of gagana Sāmoa (Sāmoan language), she has also taught for a number of years in Sāmoa.

 

 

By this author

O le pō muamua i Sāmoa, na momoe ai Ana ma lona tinā matua i luga o se moega tuāi lava, ma `a`āfu i ni `ie`afu namu atigi mogamoga. Ua malama le taeao, ma e ala a`e Ana, ua leai se `olomatua.

[+]

The Sāmoan edition of Mose and the Manumea.

`Ina ua fa`alogo Mose ma lona tauusoga o Niko i le fa`asalalauga i le leitiō e uiga i le manulele fa`asao o le manumea, na fa`aoso loa le lā sa`iligā manumea. Ua ō i le loloto o le togāvao pogisā, o lo o i le isi itūmauga. `Ua maofa tama i  manu ese`ese na lātou fetaia`i i le vaomatua, `ae fa`amata o le `ā lā mauaina lenei manulele mauagatā?

O Mose ma le Manumea is designed to be read independently by 8–10 year olds and to be read aloud to younger readers.

[+]