O le Meaālofa mo Ana

Illustrated by: 
Price: 
$27.50
ISBN: 
9781877484315
Availability: 
In stock
Published: 
April 2017

O le pō muamua i Sāmoa, na momoe ai Ana ma lona tinā matua i luga o se moega tuāi lava, ma `a`āfu i ni `ie`afu namu atigi mogamoga. Ua malama le taeao, ma e ala a`e Ana, ua leai se `olomatua.

Na ia nofo i luga ma tilotilo atu i le isi itū o le potu. O lā lava e momoe gāpēpē mai tamā ma tinā i lo la`ua fa`amalū i lalo i le fola o le fale. Sa ia tosotoso i tua le ta`inamu ma laalaa lēmū atu i tafatafa o ona matua, ma alu loa i fafo.

Fa`aliliuina e Avikaila Sopoitulagi Tilialo.

This title is also available in the English language A Gift for Ana.

Reading level: Suitable to be read to 2-years to 6-years and independant readers ages 7-years to 12-years. Suitable for NZ Year 9 to 10 Samoan language learners.

Buying options

Book product

ISBN: 9781877484315
Price:
$27.50
Format: softcover
Pages:
24pp