O Mose ma le Manumea

Illustrated by: 
Price: 
$27.50
ISBN: 
9781877484469
Availability: 
In stock
Published: 
July 2018

The Sāmoan edition of Mose and the Manumea.

`Ina ua fa`alogo Mose ma lona tauusoga o Niko i le fa`asalalauga i le leitiō e uiga i le manulele fa`asao o le manumea, na fa`aoso loa le lā sa`iligā manumea. Ua ō i le loloto o le togāvao pogisā, o lo o i le isi itūmauga. `Ua maofa tama i  manu ese`ese na lātou fetaia`i i le vaomatua, `ae fa`amata o le `ā lā mauaina lenei manulele mauagatā?

O Mose ma le Manumea is designed to be read independently by 8–10 year olds and to be read aloud to younger readers.

It can be enjoyed by families and also used as a valuable interactive conservation resource in classrooms. An educational resource containing facts about the manumea and other endemic species of birds. It raises awareness about the importance of protecting the manumea – the critically endangered national bird of Sāmoa.

Royalties from sales of the book will go towards conservation of the manumea initiatives in Sāmoa.

34 pages Softcover 215mm x 215mm

Also available in the English edition Mose and the Manumea.

Buying options

Book product

ISBN: 9781877484469
Price:
$27.50
Format: softcover
Pages:
32pp